Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Trosa

Våra företrädare

SD Trosa –  kommunfullmäktigegrupp mandatperioden 2014-2018

Bertil Malmberg, Gruppledare
Stefan Stridh, ledamot
Arne Stridh, ledamot

Kommunföreningsstyrelse 2017

Bertil Malmberg – ordförande

Tommy, Mari, Arne, Johan, Stefan och Jonas.

Valberedning 2017

Stefan Pettersson
Jan Lilliesköld
Anton Berglund