Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Trosa

Våra företrädare

Kommunfullmäktigegrupp mandatperioden 2019-2022

Bertil Malmberg, Gruppledare
Johan Rehnström, ledamot
Sofie Eklöf, ledamot
Stefan Strid, ledamot
Mirko Pansera, ersättare
Jonas Ohlsson, ersättare

Kommunföreningsstyrelse 2018

Bertil Malmberg – ordförande
Tommy Strandberg – vice ordförande
Johan Rehnström – andre vice ordförande
Mari Bäckström – ledamot
Arne Strid – ledamot
Stefan Strid – suppleant
Jonas Ohlsson – suppleant

Valberedning 2018

Stefan Pettersson
Mirko Pansera
Jan Lilliesköld