Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Trosa

Våra företrädare

SD Trosa –  kommunfullmäktigegrupp mandatperioden 2014-2018

Bertil Malmberg, Gruppledare
Stefan Stridh, ledamot
Arne Stridh, ledamot

Kommunföreningsstyrelse 2018

Bertil Malmberg – ordförande
Tommy Strandberg – vice ordförande
Johan Rehnström – andre vice ordförande
Mari Bäckström – ledamot
Arne Strid – ledamot
Stefan Strid – suppleant
Jonas Ohlsson – suppleant

Valberedning 2018

Stefan Pettersson
Mirko Pansera
Jan Lilliesköld